اخبار نماینده:

جزئیات جدید از طرح شفافیت آرای نمایندگان/ اسامی نمایندگان غیرفعال در رای گیری های مجلس منتشر می شود

۱۳۹۹/۷/۲۹

عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس یازدهم جزئیات جدید از محتوای طرح شفافیت آرای نمایندگان ارائه داد.

حوزه انتخابیه:

دفاتر تسهیلگری مشهد می تواند الگوی خوبی در کشور باشد

۱۳۹۹/۸/۵

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر مشاوران در حال تهیه طرح تفصیلی هستند تا بتوانند آن را در یک پروسه زمانی مشخص ارائه دهند. این ط