اخبار نماینده:

تصویر تازه منتشر شده از اولین نمایندگانی که پیگیر مسئله شفاف سازی فیدیلیتی‌گیت از هیأت نظارت شده‌بودند!

۱۴۰۰/۱۰/۱۶

لیست اولین نمایندگانی که ضمن اعلام عدم دریافت خودرو، خواستار رسیدگی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به این موضوع شدند:

حوزه انتخابیه:

۴۰ میلیون مترمربع زمین برای طرح نهضت ملی مسکن استان خراسان رضوی تامین شد

۱۴۰۱/۱/۱

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی اظهار کرد: ۴۰ میلیون مترمربع زمین برای طرح نهضت ملی مسکن استان خراسان رضوی تامین شده که این میزان در مقایسه با طرح م