بازدید از بازارچه اختصاصی زعفران در مناطق حاشیه نشین مشهد

  بازدید و بررسی سردار کریمی نماینده مردم مشهد و کلات از وضعیت روستاهای بخش مرکزی مشهد و جاده قدیم قوچان. بررسی روند پیشرفت طرح های در دست اقدام و تکمیل پروژ های ساخت‌ مدارس، مجتمع ورزشی آبی، جدول کشی معابر، کانالهای لوله کشی آب شرب، و بازارچه اختصاصی زعفران در مناطق حاشیه نشین و محروم.

 • بازدید از بازارچه اختصاصی زعفران در مناطق حاشیه نشین مشهد
 • بازدید از بازارچه اختصاصی زعفران در مناطق حاشیه نشین مشهد
 • بازدید از بازارچه اختصاصی زعفران در مناطق حاشیه نشین مشهد
 • بازدید از بازارچه اختصاصی زعفران در مناطق حاشیه نشین مشهد
 • بازدید از بازارچه اختصاصی زعفران در مناطق حاشیه نشین مشهد
 • بازدید از بازارچه اختصاصی زعفران در مناطق حاشیه نشین مشهد
 • بازدید از بازارچه اختصاصی زعفران در مناطق حاشیه نشین مشهد
 • بازدید از بازارچه اختصاصی زعفران در مناطق حاشیه نشین مشهد
 • بازدید از بازارچه اختصاصی زعفران در مناطق حاشیه نشین مشهد