پیگیری درخواست اهالی روستای قهقهه

پنجشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۸ / 0 نظر

پیرو در خواست اهالی محترم روستای قهقهه مشهد که اینجانب به همراه بخشدار محترم وقت مشهد و سایر مسئولین اداری با مردم روستا دیدار و مشکلات آنان را بررسی نموده ایم  ...

پیگیری درخواست جمعی از پرسنل شرکت نفت استان

پنجشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۸ / 0 نظر

پیرو در خواست  جمع کثیری از پرسنل ارکان ثالث (پیمانکار) شرکت نفت و گاز خراسان رضوی که با توجه افزایش هزینه های زندگی ومشکلات موجود متقاضی تبدیل وضعیت به قرارداد موقت(قرارداد مستقیم) به منظور افزایش حقوق و مزایای خویش وتوان تا...

پیگیری درخواست ریاست اتحادیه صنف رستوران داران طرقبه و شاندیز

پنجشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۸ / 0 نظر

پیرو در خواست ریاست محترم اتحادیه رستوران داران و تالارداران  شهرستان طرقبه و شاندیز که به علت مشکلات شدید کسب و کار و رکود حاکم بر بازار  منجر به تعطیل شدن بخش اعظم واحدهای این صنف گردیده تقاضای اعمال دستور العمل و قانو...

پیگیری درخواست دهیاری روستای دهسرخ

پنجشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۸ / 0 نظر

پیرو در خواست  دهیاری  محترم روستای  دهسرخ از توابع مشهد که اظهار میدارند مسافت جاده حدود 7 کیلومتری این روستا با بخشی از زیر سازی انجام شده آسفالت نمیباشد و اهالی روستا مشکلات فراوان روبه رو هستند تاکنون با پیگیری ...

پیگیری مشکلات سهامداران شرکت پدیده

پنجشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۸ / 0 نظر

پیرو در خواست  گروهی از سهامداران و تعهد نامه داران و مالکان سهام  شرکت پدیده شاندیز که در سالهای اخیر با بحران شرکت پدیده و مشکلات متعددی مواجهه بوده اند تقاضای رسیدگی را دارند  ...

پیگیری مشکلات مسکن

پنجشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۸ / 0 نظر

پیرو 4برگ در خواست 54 نفراز مالکین محترم پروژه بهار مشهد میدان امام حسین (ع) که در خصوص عدم تحویل به موقع واحد های آپارتمانی به آنها و نواقص و کمبودها و دیگر مشکلات متقاضی رسیدگی میباشند    ...

صفحه 1 از 28