خبرنامه سیاسی شماره 4 (برجام)

نشریه خادم / چهارشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۵

گزارش خبری - سیاسی از بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون نقض عهد آمریکایی ها در اجرای برجام و دیدگاه ها و نظرات جواد کریمی قدوسی در خصوص شرایط کنونی برجام

خبرنامه اقتصادی شماره 3 (فساد مالی صندوق ذخیره فرهنگیان)

نشریه خادم / دوشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۵

گزارش خبری - اقتصادی ازدیدگاه ها و نظرات نمایندگان مجلس ، مسئولین در حوزه فساد مالی صندوق ذخیره فرهنگیان و بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون مساله فساد

خادم 11

نشریه خادم / شنبه ۳ مهر ماه ۱۳۹۵

گزارش عملکرد جواد کریمی قدوسی در تعطیلات دوم تابستانی مجلس شورای اسلامی شهریور ماه 1395

خبرنامه اقتصادی شماره 2(قاچاق کالا)

نشریه خادم / شنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۵

گزارش خبری - اقتصادی ازدیدگاه ها و نظرات مسئولین و رهبر معظم انقلاب در حوزه مبارزه با قاجاق کالا

خبرنامه تحلیلی شماره 1

نشریه خادم / سه شنبه ۹ شهریور ماه ۱۳۹۵

گزارش خبری - تحلیلی گردآوری شده از اخبار منتشر شده در رسانه ها درباره بازداشت جاسوس و عامل نفوذی در تیم مذاکره هسته ای

ویژه نامه خادم 10

نشریه خادم / سه شنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۵

گزارش عملکرد جواد کریمی قدوسی در تعطیلات تابستانی مجلس شورای اسلامی مردادماه 1395

صفحه 3 از 3