• ب
 • ب
 • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸
دلگفته سردار کریمی قدوسی؛

سخنی با مردم عزیز

نا امید کردن ملت عزیز از آینده روشن کشور، نظام و انقلاب اسلامی از نقشه های خطرساز و راهبردی دشمن بود، به وسع و توان خود تا هر آنجا که توفیق یاری نمود با بازگرداندن مشت دشمن و امید بخشی مستند از فردای روشن آن را خنثی کردم.

 • بسیجیان استان های سمنان، خراسان بزرگ، فارس، اصفهان را چه در دوران دفاع مقدس و چه بعد از آن در دوران فتنه خیز پس از جنگ؛ و همچنین همه ملت عزیز ایران را در طول دوران حضورم در مجالس هشتم، نهم و دهم به شهادت نزد پروردگارم عرضه میدارم که یک روز مرا به عنوان یک بسیجی بی تحرک و خنثی در برابر تهدیدات و در مواقع لزوم ندیده اند.
 • نا امید کردن ملت عزیز از آینده روشن کشور، نظام و انقلاب اسلامی از نقشه های خطرساز و راهبردی دشمن بود، به وسع و توان خود تا هر آنجا که توفیق یاری نمود با بازگرداندن مشت دشمن و امید بخشی مستند از فردای روشن آن را خنثی کردم.
 • از وحدت کلمه رمز پیروزی ملت ایران ، با افشاگری نفوذ برای فعال کردن گسل های دو قطبی سازی و تفرقه دفاع نمودم.
 • معتقدم آنچه خداوند از توفیقات خود شامل حالم گردانید از برکت حضور و خدمت به بسیجیان لشگر مخلص خدا بوده و افتخارم جز این خدمت نبوده است.
 • در مقاطعی که حوادث داخلی و عهد شکنی سابقه‌داران امت به ولی امر مسلمین تحمیل ‌گردید، همچون آبان ۹۸ در کنار ملت حضور داشته تا نگذاریم امام مسلمین بی یاور بمانند.
 • این ملت به لحاظ ثروت، علم، فرهنگ و رهبری سرآمد روزگار هستند، مع الاسف گرفتار نفوذ شده‌اند هرچند تداوم جهاد، ملت را از شر نفوذ رها می‌سازد.
 • با همه وجود در کنار ولی امر و ملت با قدرت بیان، صراحت لهجه و فراهم کردن عده و عده به جنگ با بدعت ها در آمده ام.
 • هیچگاه کلام زشتی بر زبانم جاری نشد، با مخالفان با انصاف برخورد کردم و بدون مدرک موضعی نگرفته‌ام.
 • هرچند همیشه جهت باطل سعی به تکذیب من داشته‌اند اما امروز گواه مواضع بنده افشاگری چهره‌ی نفاق است.
 • با مقاصد شوم دو قطبی سازی مردم در موضوع برجام مقابله نمودم و همه‌ی ظرفیت های قانونی و وجودی خود را خرج سبیل حق کردم.
 • در طول تاریخ حکومت اسلامی حتی یک روز را درک نکرده‌ام که در حال طمع به جاه و مال و امانت این ملت گذرانده باشم.
 • توفیق و عنایت الهی شامل حال حقیر شد تا دست طمع‌ام جمع و عزم اراده‌ام در خدمت به این ملت باشد.
 • در ایام خدمت در نظام جمهوری اسلامی همواره در برابر مردم فروتن و در برابر معاندین بسیار غلیظ بودم و به این صفت خداوند منان را شکرگذارم.
 • بصیرت افزایی و منتشر نمودن اخبار دقیق از حوزه نفوذ همراه با نقشه و طرح دفاع از دستاورد های انقلاب اسلامی و حفظ منافع ملت را اولویت دادم.
 • با عهد شکنی توسط اشخاصی که قدرت ملت را به دست گرفته‌اند به مقابله برخواستم.
 • در مسیر مبارزه با مفاسد بزرگ اقتصادی و نقش افرادی چون حسین فریدون تا پای میز دادگاه حاضر شدم که با دفاع مستند حکم برائتم صادر شد.
 • از جمله جوانانی بودم که از سال ۱۳۴۲ دعوت امام را پذیرفته و اکنون نیز با همان باور و سبک زندگی جهادی وسط میدان هستم.
 • در مقابله با تهدید براندازی نظام جمهوری اسلامی جان را بر کف دست گذاشتم و با همه ظرفیت های ممکن با مدد الهی در حوزه های مختلف به مقابله پرداختم.
 • به هدایت های ولی امر مسلمین اطمینان داشتم و به آینده بدفرجام برجام یقین داشتم چون فرمودند این توافق به جایی نمی‌رسد.
 • اولین نماینده بودم که پس از اجرای قانون ثبت دارایی های مقامات و مسئولین دارایی خود را در سامانه قوه قضاییه درج نمودم.
 • در ایام استقرار نظام مقدس اسلامی و انقلاب جهانیهمیشه شیفته جهاد بوده و روزی را نگذراندم که در اندیشه شهدا و ادای امانت آنها نباشم.
 • طرح شناسایی مقامات دو تابعیتی را عملیاتی نمودم و باز با شکایت کلی از این نوع مقامات به دادگاه کشانده شدم و با ارائه مدارک برائت حاصل شد.
 • جز یکبار آنهم برای دفع خطر فتنه؛ امضا خود را از هیچ استیضاح، هیچ سوال و رأيی پس نگرفتم و آن را شفاف اعلام نمودم.
 • با حاکمیت تفکر اشرافی مخالفت کرده و حتی برای یک بار هم بر سر سفره های ثروت و خانواده های قدرت که دنبال به زانو در آوردن نظام اسلامی بودند حاضر نشدم.
 • بسیجیان استان های سمنان، خراسان بزرگ، فارس، اصفهان را چه در دوران دفاع مقدس و چه بعد از آن در دوران فتنه خیز پس از جنگ؛ و همچنین همه ملت عزیز ایران را در طول دوران حضورم در مجالس هشتم، نهم و دهم به شهادت نزد پروردگارم عرضه میدارم که یک روز مرا به عنوان یک بسیجی بی تحرک و خنثی در برابر تهدیدات و در مواقع لزوم ندیده اند.
 • نا امید کردن ملت عزیز از آینده روشن کشور، نظام و انقلاب اسلامی از نقشه های خطرساز و راهبردی دشمن بود، به وسع و توان خود تا هر آنجا که توفیق یاری نمود با بازگرداندن مشت دشمن و امید بخشی مستند از فردای روشن آن را خنثی کردم.
 • از وحدت کلمه رمز پیروزی ملت ایران ، با افشاگری نفوذ برای فعال کردن گسل های دو قطبی سازی و تفرقه دفاع نمودم.
 • معتقدم آنچه خداوند از توفیقات خود شامل حالم گردانید از برکت حضور و خدمت به بسیجیان لشگر مخلص خدا بوده و افتخارم جز این خدمت نبوده است.
 • در مقاطعی که حوادث داخلی و عهد شکنی سابقه‌داران امت به ولی امر مسلمین تحمیل ‌گردید، همچون آبان ۹۸ در کنار ملت حضور داشته تا نگذاریم امام مسلمین بی یاور بمانند.
 • این ملت به لحاظ ثروت، علم، فرهنگ و رهبری سرآمد روزگار هستند، مع الاسف گرفتار نفوذ شده‌اند هرچند تداوم جهاد، ملت را از شر نفوذ رها می‌سازد.
 • با همه وجود در کنار ولی امر و ملت با قدرت بیان، صراحت لهجه و فراهم کردن عده و عده به جنگ با بدعت ها در آمده ام.
 • هیچگاه کلام زشتی بر زبانم جاری نشد، با مخالفان با انصاف برخورد کردم و بدون مدرک موضعی نگرفته‌ام.
 • هرچند همیشه جهت باطل سعی به تکذیب من داشته‌اند اما امروز گواه مواضع بنده افشاگری چهره‌ی نفاق است.
 • با مقاصد شوم دو قطبی سازی مردم در موضوع برجام مقابله نمودم و همه‌ی ظرفیت های قانونی و وجودی خود را خرج سبیل حق کردم.
 • در طول تاریخ حکومت اسلامی حتی یک روز را درک نکرده‌ام که در حال طمع به جاه و مال و امانت این ملت گذرانده باشم.
 • توفیق و عنایت الهی شامل حال حقیر شد تا دست طمع‌ام جمع و عزم اراده‌ام در خدمت به این ملت باشد.
 • در ایام خدمت در نظام جمهوری اسلامی همواره در برابر مردم فروتن و در برابر معاندین بسیار غلیظ بودم و به این صفت خداوند منان را شکرگذارم.
 • بصیرت افزایی و منتشر نمودن اخبار دقیق از حوزه نفوذ همراه با نقشه و طرح دفاع از دستاورد های انقلاب اسلامی و حفظ منافع ملت را اولویت دادم.
 • با عهد شکنی توسط اشخاصی که قدرت ملت را به دست گرفته‌اند به مقابله برخواستم.
 • در مسیر مبارزه با مفاسد بزرگ اقتصادی و نقش افرادی چون حسین فریدون تا پای میز دادگاه حاضر شدم که با دفاع مستند حکم برائتم صادر شد.
 • از جمله جوانانی بودم که از سال ۱۳۴۲ دعوت امام را پذیرفته و اکنون نیز با همان باور و سبک زندگی جهادی وسط میدان هستم.
 • در مقابله با تهدید براندازی نظام جمهوری اسلامی جان را بر کف دست گذاشتم و با همه ظرفیت های ممکن با مدد الهی در حوزه های مختلف به مقابله پرداختم.
 • به هدایت های ولی امر مسلمین اطمینان داشتم و به آینده بدفرجام برجام یقین داشتم چون فرمودند این توافق به جایی نمی‌رسد.
 • اولین نماینده بودم که پس از اجرای قانون ثبت دارایی های مقامات و مسئولین دارایی خود را در سامانه قوه قضاییه درج نمودم.
 • در ایام استقرار نظام مقدس اسلامی و انقلاب جهانیهمیشه شیفته جهاد بوده و روزی را نگذراندم که در اندیشه شهدا و ادای امانت آنها نباشم.
 • طرح شناسایی مقامات دو تابعیتی را عملیاتی نمودم و باز با شکایت کلی از این نوع مقامات به دادگاه کشانده شدم و با ارائه مدارک برائت حاصل شد.
 • جز یکبار آنهم برای دفع خطر فتنه؛ امضا خود را از هیچ استیضاح، هیچ سوال و رأيی پس نگرفتم و آن را شفاف اعلام نمودم.
 • با حاکمیت تفکر اشرافی مخالفت کرده و حتی برای یک بار هم بر سر سفره های ثروت و خانواده های قدرت که دنبال به زانو در آوردن نظام اسلامی بودند حاضر نشدم.