• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
شنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۸

پیگیری درخواست دهیاری روستای دوله از بخش مرکزی

پیرو درخواست دهیاری و شورای محترم اسلامی روستای دوله از بخش مرکزی در خصوص اعلام نیاز به حمایتهای مالی به منظور گاز کشی-مدرسه روستا-مسجد و حسینیه-و غسالخانه روستاو همچنین رنگ آمیزی آنان