• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
چهارشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۸

پیگیری درخواست دهیاری و شورای اسلامی روستای اروند

پیرو درخواست دهیاری و شورای اسلامی روستای اروند بخش مرکزی که متقاضی تامین اعتبار برای طرح های عمرانی و هادی روستا می باشند