• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
چهارشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۸

پیگیری درخواست اعضای تانکرسازان مشهد

پیرو درخواست  170نفر از اعضای تانکر سازان مشهد در خصوص اعتراض و مخالفت با انتقال اعضاء از اتحادیه صنف تولید کنندگان و خدمات خودرویی به اتحادیه صنف آهن آلات و صنایع پروفیل مشهد و پیشنهاد حفظ سرمایه گزاری انجام شده مستقلات اعضاء با اتحادیه ای مستقل تانکر سازی یا به شکل فعلی