• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
چهارشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۸

پیگیری درخواست جمعی از دانشجویان رشته زبان انگلیسی

پیرو درخواست جمع 30 نفره از دانشجویان رشته دبیری زبان  انگلیسی از خراسان رضوی-شمالی-جنوبی که اکثریت هم از خراسان رضوی و هم اکنون در شهرستان قائمشهر مرکز فرهنگیان حضرت فاطمه الزهرا (س) مشغول به تحصیل هستند با توجه به اظهار مشکلات متعدد در ایاب و ذهاب و غیره متقاضی پذیرش دانشجویان در رشته فوق برای خواهران در مشهد میباشند.