• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
شنبه ۱ تیر ماه ۱۳۹۸

پیگیری درخواست ریاست محترم انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استان

پیرو درخواست ریاست محترم انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استان که متقاضی افزایش سهمیه بیمه 7 درصد کارگران ساختمانی استان میباشند