• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۸

پیگیری درخواست دهیاری محترم روستای چنار از توابع شهرستان کلات

پیرو درخواست دهیاری محترم روستای چنار از توابع شهرستان کلات که متقاضی آسفالت راه روستایی شیرین کاریز و آپاردی می باشند