• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
سه شنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۸
کریمی قدوسی مطرح کرد:

شرایط بازگشت برجام به وضعیت قبل چیست؟

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شرایط و چگونگی بازگشت برجام به وضعیت اول را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: چنانچه اروپایی ها بخواهند وضعیت را به گذشته برگردانند، همین امروز باید اعلام کنند که از فردا تحریم های پولی و بانکی ایرانبرداشته می شود، هواپیماهای ایرباسی که ایران قصد خریدشان راداشته، تحویل خواهد داد؛ آمادگی خرید محموله های نفتی ایران را خواهند داشت.