دلگفته سردار کریمی قدوسی؛

سخنی با مردم عزیز

نسخه قابل چاپ
گروه مطالب اخبار حوزه انتخابیه / شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ / 0 نظر

نا امید کردن ملت عزیز از آینده روشن کشور، نظام و انقلاب اسلامی از نقشه های خطرساز و راهبردی دشمن بود، به وسع و توان خود تا هر آنجا که توفیق یاری نمود با بازگرداندن مشت دشمن و امید بخشی مستند از فردای روشن آن را خنثی کردم.

 • بسیجیان استان های سمنان، خراسان بزرگ، فارس، اصفهان را چه در دوران دفاع مقدس و چه بعد از آن در دوران فتنه خیز پس از جنگ؛ و همچنین همه ملت عزیز ایران را در طول دوران حضورم در مجالس هشتم، نهم و دهم به شهادت نزد پروردگارم عرضه میدارم که یک روز مرا به عنوان یک بسیجی بی تحرک و خنثی در برابر تهدیدات و در مواقع لزوم ندیده اند.
 • نا امید کردن ملت عزیز از آینده روشن کشور، نظام و انقلاب اسلامی از نقشه های خطرساز و راهبردی دشمن بود، به وسع و توان خود تا هر آنجا که توفیق یاری نمود با بازگرداندن مشت دشمن و امید بخشی مستند از فردای روشن آن را خنثی کردم.
 • از وحدت کلمه رمز پیروزی ملت ایران ، با افشاگری نفوذ برای فعال کردن گسل های دو قطبی سازی و تفرقه دفاع نمودم.
 • معتقدم آنچه خداوند از توفیقات خود شامل حالم گردانید از برکت حضور و خدمت به بسیجیان لشگر مخلص خدا بوده و افتخارم جز این خدمت نبوده است.
 • در مقاطعی که حوادث داخلی و عهد شکنی سابقه‌داران امت به ولی امر مسلمین تحمیل ‌گردید، همچون آبان ۹۸ در کنار ملت حضور داشته تا نگذاریم امام مسلمین بی یاور بمانند.
 • این ملت به لحاظ ثروت، علم، فرهنگ و رهبری سرآمد روزگار هستند، مع الاسف گرفتار نفوذ شده‌اند هرچند تداوم جهاد، ملت را از شر نفوذ رها می‌سازد.
 • با همه وجود در کنار ولی امر و ملت با قدرت بیان، صراحت لهجه و فراهم کردن عده و عده به جنگ با بدعت ها در آمده ام.
 • هیچگاه کلام زشتی بر زبانم جاری نشد، با مخالفان با انصاف برخورد کردم و بدون مدرک موضعی نگرفته‌ام.
 • هرچند همیشه جهت باطل سعی به تکذیب من داشته‌اند اما امروز گواه مواضع بنده افشاگری چهره‌ی نفاق است.
 • با مقاصد شوم دو قطبی سازی مردم در موضوع برجام مقابله نمودم و همه‌ی ظرفیت های قانونی و وجودی خود را خرج سبیل حق کردم.
 • در طول تاریخ حکومت اسلامی حتی یک روز را درک نکرده‌ام که در حال طمع به جاه و مال و امانت این ملت گذرانده باشم.
 • توفیق و عنایت الهی شامل حال حقیر شد تا دست طمع‌ام جمع و عزم اراده‌ام در خدمت به این ملت باشد.
 • در ایام خدمت در نظام جمهوری اسلامی همواره در برابر مردم فروتن و در برابر معاندین بسیار غلیظ بودم و به این صفت خداوند منان را شکرگذارم.
 • بصیرت افزایی و منتشر نمودن اخبار دقیق از حوزه نفوذ همراه با نقشه و طرح دفاع از دستاورد های انقلاب اسلامی و حفظ منافع ملت را اولویت دادم.
 • با عهد شکنی توسط اشخاصی که قدرت ملت را به دست گرفته‌اند به مقابله برخواستم.
 • در مسیر مبارزه با مفاسد بزرگ اقتصادی و نقش افرادی چون حسین فریدون تا پای میز دادگاه حاضر شدم که با دفاع مستند حکم برائتم صادر شد.
 • از جمله جوانانی بودم که از سال ۱۳۴۲ دعوت امام را پذیرفته و اکنون نیز با همان باور و سبک زندگی جهادی وسط میدان هستم.
 • در مقابله با تهدید براندازی نظام جمهوری اسلامی جان را بر کف دست گذاشتم و با همه ظرفیت های ممکن با مدد الهی در حوزه های مختلف به مقابله پرداختم.
 • به هدایت های ولی امر مسلمین اطمینان داشتم و به آینده بدفرجام برجام یقین داشتم چون فرمودند این توافق به جایی نمی‌رسد.
 • اولین نماینده بودم که پس از اجرای قانون ثبت دارایی های مقامات و مسئولین دارایی خود را در سامانه قوه قضاییه درج نمودم.
 • در ایام استقرار نظام مقدس اسلامی و انقلاب جهانیهمیشه شیفته جهاد بوده و روزی را نگذراندم که در اندیشه شهدا و ادای امانت آنها نباشم.
 • طرح شناسایی مقامات دو تابعیتی را عملیاتی نمودم و باز با شکایت کلی از این نوع مقامات به دادگاه کشانده شدم و با ارائه مدارک برائت حاصل شد.
 • جز یکبار آنهم برای دفع خطر فتنه؛ امضا خود را از هیچ استیضاح، هیچ سوال و رأيی پس نگرفتم و آن را شفاف اعلام نمودم.
 • با حاکمیت تفکر اشرافی مخالفت کرده و حتی برای یک بار هم بر سر سفره های ثروت و خانواده های قدرت که دنبال به زانو در آوردن نظام اسلامی بودند حاضر نشدم.
 • بسیجیان استان های سمنان، خراسان بزرگ، فارس، اصفهان را چه در دوران دفاع مقدس و چه بعد از آن در دوران فتنه خیز پس از جنگ؛ و همچنین همه ملت عزیز ایران را در طول دوران حضورم در مجالس هشتم، نهم و دهم به شهادت نزد پروردگارم عرضه میدارم که یک روز مرا به عنوان یک بسیجی بی تحرک و خنثی در برابر تهدیدات و در مواقع لزوم ندیده اند.
 • نا امید کردن ملت عزیز از آینده روشن کشور، نظام و انقلاب اسلامی از نقشه های خطرساز و راهبردی دشمن بود، به وسع و توان خود تا هر آنجا که توفیق یاری نمود با بازگرداندن مشت دشمن و امید بخشی مستند از فردای روشن آن را خنثی کردم.
 • از وحدت کلمه رمز پیروزی ملت ایران ، با افشاگری نفوذ برای فعال کردن گسل های دو قطبی سازی و تفرقه دفاع نمودم.
 • معتقدم آنچه خداوند از توفیقات خود شامل حالم گردانید از برکت حضور و خدمت به بسیجیان لشگر مخلص خدا بوده و افتخارم جز این خدمت نبوده است.
 • در مقاطعی که حوادث داخلی و عهد شکنی سابقه‌داران امت به ولی امر مسلمین تحمیل ‌گردید، همچون آبان ۹۸ در کنار ملت حضور داشته تا نگذاریم امام مسلمین بی یاور بمانند.
 • این ملت به لحاظ ثروت، علم، فرهنگ و رهبری سرآمد روزگار هستند، مع الاسف گرفتار نفوذ شده‌اند هرچند تداوم جهاد، ملت را از شر نفوذ رها می‌سازد.
 • با همه وجود در کنار ولی امر و ملت با قدرت بیان، صراحت لهجه و فراهم کردن عده و عده به جنگ با بدعت ها در آمده ام.
 • هیچگاه کلام زشتی بر زبانم جاری نشد، با مخالفان با انصاف برخورد کردم و بدون مدرک موضعی نگرفته‌ام.
 • هرچند همیشه جهت باطل سعی به تکذیب من داشته‌اند اما امروز گواه مواضع بنده افشاگری چهره‌ی نفاق است.
 • با مقاصد شوم دو قطبی سازی مردم در موضوع برجام مقابله نمودم و همه‌ی ظرفیت های قانونی و وجودی خود را خرج سبیل حق کردم.
 • در طول تاریخ حکومت اسلامی حتی یک روز را درک نکرده‌ام که در حال طمع به جاه و مال و امانت این ملت گذرانده باشم.
 • توفیق و عنایت الهی شامل حال حقیر شد تا دست طمع‌ام جمع و عزم اراده‌ام در خدمت به این ملت باشد.
 • در ایام خدمت در نظام جمهوری اسلامی همواره در برابر مردم فروتن و در برابر معاندین بسیار غلیظ بودم و به این صفت خداوند منان را شکرگذارم.
 • بصیرت افزایی و منتشر نمودن اخبار دقیق از حوزه نفوذ همراه با نقشه و طرح دفاع از دستاورد های انقلاب اسلامی و حفظ منافع ملت را اولویت دادم.
 • با عهد شکنی توسط اشخاصی که قدرت ملت را به دست گرفته‌اند به مقابله برخواستم.
 • در مسیر مبارزه با مفاسد بزرگ اقتصادی و نقش افرادی چون حسین فریدون تا پای میز دادگاه حاضر شدم که با دفاع مستند حکم برائتم صادر شد.
 • از جمله جوانانی بودم که از سال ۱۳۴۲ دعوت امام را پذیرفته و اکنون نیز با همان باور و سبک زندگی جهادی وسط میدان هستم.
 • در مقابله با تهدید براندازی نظام جمهوری اسلامی جان را بر کف دست گذاشتم و با همه ظرفیت های ممکن با مدد الهی در حوزه های مختلف به مقابله پرداختم.
 • به هدایت های ولی امر مسلمین اطمینان داشتم و به آینده بدفرجام برجام یقین داشتم چون فرمودند این توافق به جایی نمی‌رسد.
 • اولین نماینده بودم که پس از اجرای قانون ثبت دارایی های مقامات و مسئولین دارایی خود را در سامانه قوه قضاییه درج نمودم.
 • در ایام استقرار نظام مقدس اسلامی و انقلاب جهانیهمیشه شیفته جهاد بوده و روزی را نگذراندم که در اندیشه شهدا و ادای امانت آنها نباشم.
 • طرح شناسایی مقامات دو تابعیتی را عملیاتی نمودم و باز با شکایت کلی از این نوع مقامات به دادگاه کشانده شدم و با ارائه مدارک برائت حاصل شد.
 • جز یکبار آنهم برای دفع خطر فتنه؛ امضا خود را از هیچ استیضاح، هیچ سوال و رأيی پس نگرفتم و آن را شفاف اعلام نمودم.
 • با حاکمیت تفکر اشرافی مخالفت کرده و حتی برای یک بار هم بر سر سفره های ثروت و خانواده های قدرت که دنبال به زانو در آوردن نظام اسلامی بودند حاضر نشدم.
لینک کوتاه مطلب: http://jkarimi.ir/?v=2312

ارسال نظر

لطفا عدد تصویر را در کادر مقابل وارد کنید.