لیله الحریر

۱۳۹۸/۸/۷

مذاکره و اعتدال شیوه عمروعاص برای ایجاد شکاف در لشگر امیرالمومنین؛ تئوریزه کردن دیپلماسی تسلیم با کمک دو کلمه اعتدال و مذاکره.

لینک کوتاه مطلب: http://jkarimi.ir/?f=233