کارشکنی رئیس جمهور

۱۳۹۸/۴/۱۱

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با وجود ارزش قانونی؛ به موقع ابلاغ نشده و مورد بی مهری #دولت است. در شرایطی که فکرهای زینت یافته فرهنگ متوحش غرب خواب روز و شبشان اجرای سند #۲۰۳۰ در کشور شده است، چنین مصوباتی نباید محجورانه در گوشه دفتر آقای روحانی به انتظار ابلاغ خاک بخورند.

لینک کوتاه مطلب: http://jkarimi.ir/?f=228