اشراف اطلاعاتی نیروهای سپاه و ارتش بر ناوهای آمریکایی

۱۳۹۸/۳/۱۱

ناو های آمریکایی هر روز توسط سپاه و ارتش در خلیج فارس رصد می شنود. امریکایی ها در ایران فقط حکم گردشگر را دارند و ایران و عراق هستند که برای منطقه تصمیم گیری میکنند.

لینک کوتاه مطلب: http://jkarimi.ir/?f=223