شأن انقلابی

۱۳۹۸/۲/۲۵

اگر روزی خوی کاخ نشینی به مسئولین ما سرایت کند باید فاتحه ی انقلاب خوانده شود... شان یک انقلابی فراتر از این حرف هاست. ما همچنان پیگیر هستیم و مسائل کشور و بیت المال را به نمایندگی از مردم پیگیری میکنیم. ما قائل به وظیفه هستیم.

لینک کوتاه مطلب: http://jkarimi.ir/?f=221