سوال جواد کریمی قدوسی از آقای ظریف وزیر امور خارجه


۱۳۹۷/۶/۱۱

همزمانی حضور وزیر امور خارجه با کنفرانس منافقین در فرانسه نفوذی ها و دوتابعتی ها در تیم مذاکرات هسته ای باند نیویورکی ها

لینک کوتاه مطلب: http://jkarimi.ir/?a=79