زمزمه هایی به گوش ما رسیده است که برخی از معاونین وزارت خارجه در حال تئوری پردازی درخصوص بازدید غرب از مراکز نظامی هستند


۱۳۹۶/۸/۱

لینک کوتاه مطلب: http://jkarimi.ir/?f=74