توضیحات کامل کریمی قدوسی در خصوص اعتراف آقای ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس و پذیرش اشتباه و مسئولیت در مذاکرات هسته ای و برجام


۱۳۹۵/۱۰/۱

تمام مذاکرات مجلس ثبت و ضبط می شود و در اسناد مجلس نگهداری می شود.جلسات کمیسیون ها نیز علاوه بر ثبت مکتوب توسط دبیر کمیسیون، بصورت فایل صوتی نیز ضبط می شود. آقای قاسمی به عنوان سخنگوی وزارت خارجه میبایست ابتدا با خود آقای ظریف صحبت میکرد تا مطمئن شود که ایشان اینچنین مطالبی را بیان کرده اند یا خیر و یا با کمیسیون امنیت تماس گرفته و فایل صوتی مذاکرات را جهت بازبینی درخواست میکرد که متاسفانه این چنین نکرد. اینکه میگویند یک عضو جبهه پایداری، یک دلواپس باز حرف های عجیبی زد ریشه در سیاست ایجاد گرد و غبار در فضای سیاسی کشور و ایجاد التهاب توسط اتاق فکر رسانه های حامی دولت دارد تا سخن حق و کلام درست به مردم نرسد.

لینک کوتاه مطلب: http://jkarimi.ir/?f=27