امروز براندازی به روش نفوذ است


۱۳۹۵/۸/۲۰

کریمی قدوسی در جمع تشکل های دانشجویی دانشگاه پیام نور مشهد:در کتاب ایران و جهانی شدن که آقای دکتر سریع القلم نویسنده آن است و آقای روحانی نیز پیشگفتار آن را نوشته است، طرح براندازی نظام مطرح شده و این طرح اکنون در حال اجراست.

لینک کوتاه مطلب: http://jkarimi.ir/?f=19