پرسش و پاسخ در جمع تشکل های دانشجویی دانشگاه پیام نور مشهد


۱۳۹۵/۸/۲۰

نظام اسلامی برای حفظ جان مردم ارزش قائل است. قانون جلوگیری از حمل آلات قتاله که اخیرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید یکی از این مصادیق است.

لینک کوتاه مطلب: http://jkarimi.ir/?f=18