مراسم ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی

    حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در مراسم ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی نجف اشرف - مسجد مقدس کوفه

  • مراسم ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی
  • مراسم ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی
  • مراسم ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی
  • مراسم ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی