دیدار با مدیران استانی کرمانشاه

    نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با استاندار و مدیران استانی کرمانشاه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در سفر به کرمانشاه با استاندار و مدیران استانی کرمانشاه دیدار و گفت و گو کردند.

  • دیدار با مدیران استانی کرمانشاه
  • دیدار با مدیران استانی کرمانشاه
  • دیدار با مدیران استانی کرمانشاه
  • دیدار با مدیران استانی کرمانشاه
  • دیدار با مدیران استانی کرمانشاه