یار فقید امام و رهبری

    ضمن عرض تسلیت به مناسبت رحلت آیت‌الله هاشمی شاهرودی؛ ازآقایان باهنر،آقا‌محمدی،انصاری وتوکلی مصرانه درخواست میکنیم ادامه دهنده مسیریار فقیدامام ورهبری درمقابله بازیاده خواهی دشمنان نظام باشند و درمقابل تصویب کنوانسیون های استعماری نظیر CFT درمجمع تشخیص ایستادگی فرمایند.

  • یار فقید امام و رهبری