در جمع طلاب حوزه علمیه قم

  جلسه پرسش و پاسخ و روشنگری سیاسی با حضور سردار کریمی قدوسی و در جمع طلاب حوزه علمیه قم با حضور طلاب و اساتید حوزه علمیه قم صورت پذیرفت.

 • در جمع طلاب حوزه علمیه قم
 • در جمع طلاب حوزه علمیه قم
 • در جمع طلاب حوزه علمیه قم
 • در جمع طلاب حوزه علمیه قم
 • در جمع طلاب حوزه علمیه قم
 • در جمع طلاب حوزه علمیه قم
 • در جمع طلاب حوزه علمیه قم
 • در جمع طلاب حوزه علمیه قم
 • در جمع طلاب حوزه علمیه قم
 • در جمع طلاب حوزه علمیه قم
 • در جمع طلاب حوزه علمیه قم
 • در جمع طلاب حوزه علمیه قم