اللهم عجل لولیک الفرج

    ملت ایران و جریان مقاومت در منطقه مظهر تفکر مقاومت هستند و برای آزاد سازی بشر و جهان اسلام و زمینه‌ساز قیام امام عصر همواره در وسط میدان حضور دارند و هم اکنون زمان تحقق وعده‌های الهی است.

  • اللهم عجل لولیک الفرج