دریادلان

    شهادت دریادلان ارتش حزب اللهی جمهوری اسلامی که در حال ارتقاء توان دفاعی کشور در برابر تهدیدات شیطان بزرگ، آمریکا بودند، به محضر فرمانده کل قواء و خانواده این عزیزان تسلیت عرض میکنیم.

  • دریادلان