تجدید پیمان

    از مردم شریف حوزه انتخابیه مشهد و کلات نیز به موجب اعتماد دوباره شان به بنده حقیر در جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی سپاسگذارم،

  • تجدید پیمان