مراسم ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در مسجد کوفه

    حضور بهمراه اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در مراسم ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی طی بازدید مرزی و حضور در کشور عراق جهت انجام هماهنگی های بیشتر بمنظور سهولت درتردد زائرین اربعین حسینی . (نجف اشرف - مسجد مقدس کوفه)

  • مراسم ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در مسجد کوفه
  • مراسم ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در مسجد کوفه
  • مراسم ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در مسجد کوفه
  • مراسم ارتحال مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در مسجد کوفه