همایش گرامیداشت شیخ زکزاکی در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد

    سخنرانی در همایش گرامیداشت شیخ زکزاکی ( رهبر شیعیان نیجریه در سالروز دستگیری ایشان ) با حضور خانواده ایشان

  • همایش گرامیداشت شیخ زکزاکی در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد
  • همایش گرامیداشت شیخ زکزاکی در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد
  • همایش گرامیداشت شیخ زکزاکی در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد
  • همایش گرامیداشت شیخ زکزاکی در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد
  • همایش گرامیداشت شیخ زکزاکی در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد
  • همایش گرامیداشت شیخ زکزاکی در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد
  • همایش گرامیداشت شیخ زکزاکی در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد