خود تحریمی ممنوع ( تجمع مردم قم در خصوص لایحه fatf و cft )

    به گزارش خبرگزاری مهر نشست تبیینی مطالبه ای با عنوان "خود تحریمی ممنوع" با حضور چهره های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی در مسجد امیرالمومنین(ع) قم برگزار شد.

  • خود تحریمی ممنوع ( تجمع مردم قم در خصوص لایحه fatf و cft )
  • خود تحریمی ممنوع ( تجمع مردم قم در خصوص لایحه fatf و cft )
  • خود تحریمی ممنوع ( تجمع مردم قم در خصوص لایحه fatf و cft )
  • خود تحریمی ممنوع ( تجمع مردم قم در خصوص لایحه fatf و cft )
  • خود تحریمی ممنوع ( تجمع مردم قم در خصوص لایحه fatf و cft )
  • خود تحریمی ممنوع ( تجمع مردم قم در خصوص لایحه fatf و cft )