دانشگاه آزاد کرمان

    جواد کریمی‌قدوسی در روز بزرگداشت مجلس در جلسه نقد عملکرد دولت در عرصه‌های مختلف که با حضور محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، علیرضا منظری‌توکلی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان و دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان برگزار شد، شرکت کرد.

  • دانشگاه آزاد کرمان
  • دانشگاه آزاد کرمان
  • دانشگاه آزاد کرمان
  • دانشگاه آزاد کرمان