اهواز (پرسش و پاسخ در مسجد موسی بن جعفر.ع )

    جلسه پرسش و پاسخ با حضور آقای کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در مسجد موسی بن جعفر اهواز برگزار شد.

  • اهواز (پرسش و پاسخ در مسجد موسی بن جعفر.ع )
  • اهواز (پرسش و پاسخ در مسجد موسی بن جعفر.ع )
  • اهواز (پرسش و پاسخ در مسجد موسی بن جعفر.ع )
  • اهواز (پرسش و پاسخ در مسجد موسی بن جعفر.ع )