بازدید از پروژه ساماندهی مشاغل ( مجتمع فجر طبرسی ) - منطقه 2 شهرداری مشهد

  به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری منطقه دو مشهد، جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس شورای اسلامی به همراه جلال قربانی، شهردار و جمعی از مسوولین منطقه از مجتمع فجر طبرسی یکی از پروژه های ساماندهی مشاغل مزاحم منطقه 2 بازدید کرد.

 • بازدید از پروژه ساماندهی مشاغل ( مجتمع فجر طبرسی ) - منطقه 2 شهرداری مشهد
 • بازدید از پروژه ساماندهی مشاغل ( مجتمع فجر طبرسی ) - منطقه 2 شهرداری مشهد
 • بازدید از پروژه ساماندهی مشاغل ( مجتمع فجر طبرسی ) - منطقه 2 شهرداری مشهد
 • بازدید از پروژه ساماندهی مشاغل ( مجتمع فجر طبرسی ) - منطقه 2 شهرداری مشهد
 • بازدید از پروژه ساماندهی مشاغل ( مجتمع فجر طبرسی ) - منطقه 2 شهرداری مشهد
 • بازدید از پروژه ساماندهی مشاغل ( مجتمع فجر طبرسی ) - منطقه 2 شهرداری مشهد