اخذ گزارش عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان درخصوص اعتبارات تصویبی و تخصیصی و جذبی استان به تفکیک فعالیت های بخش کشاورزی و دامی و...

دوشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ / 0 نظر

بمنظور پیگیری های لازم در خصوص اعتبارات تصویبی ملی و استانی بخش کشاورزی(شهرستان های مشهد و کلات) بهمراه درصد تخصیص اعتبارات و درصد جذب و اجرا شده به انضمام سهم بلاعوض دولت و خودیاری (و منابع تأمین یارانه ) و سایر اطلاعات تکمی...

اخذ گزارش عملکرد سازمان آب منطقه ای استان خراسان رضوی در خصوص اقدامات عملی و نظارتی در موضوع بحران آب استان

دوشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ / 0 نظر

نظر به بحران جدی آب در استان خراسان رضوی و لزوم نظارت و کنترل شدید به مصرف و توزیع عادلانه آب و ممانعت از برداشت های غیر قانونیو کنترل بر آبهایی که بصورت سطحی از مرزها خارج میشوند ...

اخذ گزارش اقدامات انجام شده درحوزه کشف رود از اداره آب منطقه ای استان خراسان رضوی

دوشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ / 0 نظر

نظر به اهمیت موضوع و مشکلات مربوط به کشف رود جهت بررسی پیشنهادات و طرح های در دست اقدام برای رفع معضلات موجود ...

صفحه 3 از 3