سیلی سخت

    تاریخ سازی ولی امر مسلمین با اتخاذ موضعی مقتدرانه در دیدار با نخست وزیر ژاپن موجب سقوط قدرت سیاسی و دیپلماسی نظام سلطه آمریکا شد؛ و شلیک به پهباد جاسوسی، شلیک به قلب ثروت، قدرت و تکنولوژی نفوذ و جاسوسی بود و سقوط قدرت مادی نظام سلطه سرمایه دارای را امضاء کرد. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم

  • سیلی سخت