القدس لنا

    تسلیم رژیم صهیونیستی کمتر از ۴۸ ساعت در نبرد چند روز گذشته مقاومت در غزه دلیلی بر آغاز روند نابودی کامل جرثومه صهیون است.

  • القدس لنا