همایش گرامیداشت شیخ زکزاکی

    سخنرانی در همایش گرامیداشت شیخ زکزاکی ( رهبر شیعیان نیجریه در سالروز دستگیری ایشان ) با حضور خانواده ایشان

  • همایش گرامیداشت شیخ زکزاکی
  • همایش گرامیداشت شیخ زکزاکی
  • همایش گرامیداشت شیخ زکزاکی
  • همایش گرامیداشت شیخ زکزاکی
  • همایش گرامیداشت شیخ زکزاکی
  • همایش گرامیداشت شیخ زکزاکی
  • همایش گرامیداشت شیخ زکزاکی