بولوار سازمان آب ـ محله شهید اسفندیانی ( مسجد امام جواد.ع )

    سخنرانی و پرسش و پاسخ در جمع نمازگزاران مسجد امام جواد(ع) ـ بولوار کلاهدوز (محله شهید اسفندیانی)

  • بولوار سازمان آب ـ محله شهید اسفندیانی ( مسجد امام جواد.ع )
  • بولوار سازمان آب ـ محله شهید اسفندیانی ( مسجد امام جواد.ع )
  • بولوار سازمان آب ـ محله شهید اسفندیانی ( مسجد امام جواد.ع )