حضور در روستای همت آباد

    حضور آقای جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس و هیئت همراه در روستای همت آباد و بررسی پروژه نوسازی دبستان جوادیه ۱۴۰۲/۸/۲۷

  • حضور در روستای همت آباد
  • حضور در روستای همت آباد
  • حضور در روستای همت آباد
  • حضور در روستای همت آباد
  • حضور در روستای همت آباد
  • حضور در روستای همت آباد
  • حضور در روستای همت آباد