مراسم کلنگ زنی پروژه ۶۴ واحدی محیا مشهدمقدس

    مراسم کلنگ زنی و احداث پروژه ۶۴ واحدی محیا از۸۰۰ واحد در دست اقدام برای ساخت مسکن و کمک به دولت توسط شرکت سرمایه گزاری مسکن شمال شرق بانک مسکن بامشارکت آستان قدس رضوی درشهر مشهد مقدس بولوار شهید قوچانی جمعه ۱۴۰۲/۷/۲۱

  • مراسم کلنگ زنی پروژه ۶۴ واحدی محیا مشهدمقدس
  • مراسم کلنگ زنی پروژه ۶۴ واحدی محیا مشهدمقدس
  • مراسم کلنگ زنی پروژه ۶۴ واحدی محیا مشهدمقدس
  • مراسم کلنگ زنی پروژه ۶۴ واحدی محیا مشهدمقدس
  • مراسم کلنگ زنی پروژه ۶۴ واحدی محیا مشهدمقدس
  • مراسم کلنگ زنی پروژه ۶۴ واحدی محیا مشهدمقدس