بازدید و بررسی مشکلات روستاهای بخش مرکزی مشهد

    بازدید و بررسی وضعیت و مشکلات روستاهای گرجی علیا، درآبدامام، روستای خلق آباد بخش مرکزی #مشهد و جاده #کلات نادری. جلسه و گفتگو با دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها جهت انجام هماهنگی های لازم برای پیگیری و رفع مشکلات روستایی. چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۹

  • بازدید و بررسی مشکلات روستاهای بخش مرکزی مشهد
  • بازدید و بررسی مشکلات روستاهای بخش مرکزی مشهد
  • بازدید و بررسی مشکلات روستاهای بخش مرکزی مشهد
  • بازدید و بررسی مشکلات روستاهای بخش مرکزی مشهد
  • بازدید و بررسی مشکلات روستاهای بخش مرکزی مشهد
  • بازدید و بررسی مشکلات روستاهای بخش مرکزی مشهد