بازدید از روستای کاظم آباد

    بازدید و سرکشی نماینده مردم مشهد و کلات سردار کریمی قدوسی از روستای کاظم آباد پنجشنبه از بخش مرکزی شهر مشهد و جلسه با شورای محترم اسلامی روستا جهت بررسی مشکلات ساکنان محترم منطقه. بازدید از محل پلیس ساختمان روستایی و بررسی نحوه عملکرد و اقدامات پیشگیرانه ساخت و سازهای غیرمجاز و پرونده های متشکله روستایی. پنجشنبه؛ ۱ آبان ۱۳۹۹

  • بازدید از روستای کاظم آباد
  • بازدید از روستای کاظم آباد
  • بازدید از روستای کاظم آباد
  • بازدید از روستای کاظم آباد
  • بازدید از روستای کاظم آباد
  • بازدید از روستای کاظم آباد