جلسه بررسی مشکلات آبرستانی روستاهای مشهد و کلات در سازمان آب مشهد

    در این جلسه تکمیل پروژه های آبرسانی به روستاهای دارای مشکل در این حوزه پیگیری شد. همچنین تصمیم گیری در خصوص تکمیل تصفیه خانه های فاضلاب مشهد و پیگیری مشکلات ایجاد شده از ناحیه ۱۷۰۰۰ باغ ویلا اطراف مشهد از اهم اقدامات این جلسه بود.

  •  جلسه بررسی مشکلات آبرستانی روستاهای مشهد و کلات در سازمان آب مشهد
  •  جلسه بررسی مشکلات آبرستانی روستاهای مشهد و کلات در سازمان آب مشهد
  •  جلسه بررسی مشکلات آبرستانی روستاهای مشهد و کلات در سازمان آب مشهد