بازدید از منطقه ثامن

  بازدید جواد کریمی قدوسی نماینده مردم شریف مشهدمقدس و کلات در مجلس شورای اسلامی، از پروژه های طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهررضوی،

 • بازدید از منطقه ثامن
 • بازدید از منطقه ثامن
 • بازدید از منطقه ثامن
 • بازدید از منطقه ثامن
 • بازدید از منطقه ثامن
 • بازدید از منطقه ثامن
 • بازدید از منطقه ثامن
 • بازدید از منطقه ثامن
 • بازدید از منطقه ثامن
 • بازدید از منطقه ثامن
 • بازدید از منطقه ثامن
 • بازدید از منطقه ثامن