صدور انقلاب

    امام رضوان الله تعالی فرمودند اسلام ابرقدرتها را به خاک مذلت خواهد نشاند. دمیدن روح امید و رهایی در نفوس ملت‌ها و مظلومین از ستم مستکبرین آمریکا ریشه در انقلاب اسلامی _که معجزه قرن لقب گرفت_ دارد و سرانجام آمریکا را به زمین می زند و نابودشان خواهد کرد.

  • صدور انقلاب