دست ها بالا، در برابر دشمن

    خالی کردن خزانه کشور خیانت نباشد پس چیست؟! آن هم زمانی که دشمن اعلام حمله به خزانه و بازگشت تحریم طلا، نفت و دلار کرده است.

  • دست ها بالا، در برابر دشمن