حضور در جلسه شورای اداری شهرستان کلات

  شرح بازدید : 1ـ استماع گزارشات اعضای شورای اداری و هم اندیشی در خصوص رفع موانع و مشکلات و کمبودهای موجود در موضوعات راه های روستایی ، موضوع آب ، موضوع سوخت رسانی ، هزینه های نقلیه ، مشکلات پیمانکاران و...

 • حضور در جلسه شورای اداری شهرستان کلات
 • حضور در جلسه شورای اداری شهرستان کلات
 • حضور در جلسه شورای اداری شهرستان کلات
 • حضور در جلسه شورای اداری شهرستان کلات
 • حضور در جلسه شورای اداری شهرستان کلات
 • حضور در جلسه شورای اداری شهرستان کلات
 • حضور در جلسه شورای اداری شهرستان کلات
 • حضور در جلسه شورای اداری شهرستان کلات
 • حضور در جلسه شورای اداری شهرستان کلات